Bir ülkenin gümrük bölgesine giren veya bu bölgeden çıkacak olan tüm gönderiler, gümrük kuralları çerçevesinde bazı özel işlemlere tabi tutulurlar. Bu iş ve işlemler sürecinin tamamına gümrüklere işlemleri adı verilir. İlgili ülke mevzatında belirlenen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından transit sürecine devam eder. Gümrükleme işlemleri, eşyanın ihraç edilmesi, ithal edilmesi, dahilde veya hariçte işleme rejimine tabi tutulması, geçici ithal edilmesi, transiti, antrepoya alınması gibi gümrük işlemleri birbirinden farklı prosedürlere sahip işlemlerdir.

Kaliteli Gümrük İşlemleri Hizmeti

Gümrük işlemlerini; başkasının adına ve hesabına hareket eden doğrudan temsilciler (firma temsilcileri) ile kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eden dolaylı temsilciler yani gümrük müşavirleri takip edip sonuçlandırabilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir. Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, miktar ve değeri kanuna göre belirlenen eşyanın gümrük işlemleri, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce vekaletname ibraz edilmeksizin, dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

ETGB, havayolu ve karayolu ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen/giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü, kağıt çıktı aranmayan bir uygulamadır. ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) Uygulaması kapsamında;

Güvenilir Ve Hesaplı Gümrük İşlemleri Hizmeti

Bireysel kullanım için satın aldığınız eşyanızın gümrük işlemlerinin, yetki verilen kişilerce (hızlı kargo operatörleri) yapılması mümkündür. Böylece yurtdışından satın aldığınız ürüne herhangi bir prosedürle uğraşmaksızın yurtiçinden satın almış gibi kolayca ulaşabilirsiniz. Mikro ölçekte ihracat yapan ihracatçılarımızın gümrük beyanı maliyetleri azaltılarak ihracat yapmaları ve vergi iadesi almaları sağlanır. Bu bağlamda Onur Ulaşım olarak isteğiniz doğrultusunda gönderilerinizin gümrük ve etgb işlemlerini yaparak, gönderilerinizin hızlı bir şekilde alıcısına ulaşması konusunda size güvenli bir hizmet sunmaktayız.

Onur Ulaşım Müşteri Hizmetleri

Sizi Arayalım